Шрімад-Бгаґаватам

Перша пісня: Tворення

А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада

product-cover

8.99 EUR

Language
Ukrainian

«Бог» та «Абсолютна Істина»    —    поняття різного об’єму. Ціллю «Шрімад-Бгаґаватам» є пояснити природу Абсолютної Істини. Поняття «Бог» вказує на володаря, тимчасом як поняття Абсолютної Істини    —    на відначальне джерело всіх енерґій, суммум бонум*. Щодо особистісности Бога як володаря розбіжних думок бути не може: зрозуміло, що володар має бути особою. Щоправда, сучасна влада, особливо уряд демократичний, є певною мірою знеособлена, але у кінцевім підсумку голова виконавчої влади є таки особа і безособистісний аспект уряду підпорядкований особистісному. Тож, безсумнівно, щоразу, коли йдеться за владу над іншими, мусимо визнавати, що тому, хто посідає її, властиві риси особистости. В управлінському апараті є багато посад, і на кожну є свій окремий начальник, а отже, слушно припустити, що і в матеріальному світі є багато менших богів. «Бгаґавад-ґіта» свідчить, що кожен володар, який посідає певний різновид надприродної могутности, є вібгутімат саттва, чи володар, уповноважений від Господа. Є багато вібгутімат саттв, володарів та богів, кожен з яких володіє притаманною його становищу силою, але Абсолютна Істина одна, другої немає. «Шрімад-Бгаґаватам» визначає Абсолютну Істину, суммум бонум, словами п_арам сат’ям_.