Vediska texter

Vad säger traditionen?

Satsvarūpa Dāsa Goswami

product-cover

4.99 EUR

Language
Swedish

Många religiösa såväl som sociala fördomar har hittills påverkat västvärldens uppfattning om den vediska filosofin. Denna bok ger oss för första gången en saklig, utförlig och överskådlig redogörelse. Satsvarūpa dāsa Goswami är en sannyāsa-munk som ägnat sitt liv åt att förverkliga den indiska visdomen; han har således förklarat denna högtstående filosofi inifrån.

”Läsare, var vid gott mod! Denna bok skänker hopp och respit till er som i förvirring sökt utforska den indiska filosofins obanade stig. Ni håller i er hand en förnuftig och högst läsvärd redogörelse för det vediska tänkandets olika aspekter … Läs och bli upplysta!”

=== SIGNATURE

  • Professor Jerry Clack Department of Classics, Duquesne University, USA

=== END SIGNATURE

”Jag är imponerad av Satsvarūpa dāsa Goswamis framställning. Hans inledande kapitel är en av de främsta tillgängliga redogörelserna för hur viktig guruns ställning är vid överförandet av andlig kunskap …”

=== SIGNATURE

  • Dr Thomas J. Hopkins Professor emeritus, Franklin and Marshall College Senior Associate Fellow, The Oxford Centre for Hindu Studies

=== END SIGNATURE