Nektarlika instruktioner

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

4.99 EUR

Language
Swedish

Vilken är den främsta av alla heliga platser? Hur utövar man yoga? Hur väljer man en guru? Svaren till dessa och andra frågor om andligt liv finner du i denna lilla bok, vars originalverser nedtecknades i Indien för över femhundra år sedan av Śrīla Rūpa Gosvāmī. Dessa ovärderliga sanskritverser har översatts och kommenterats av His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, som tillhör samma andliga tradition som Śrīla Rūpa Gosvāmī, och presenteras nu under titeln Nektarlika instruktioner. Var och en som söker andlig fulländning bör ta del av denna viktiga undervisning.