Śrī Īśopaniṣad

Kunskapen som för en närmare Gudomens Högsta Personlighet, Kṛṣṇa

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

4.99 EUR

Language
Swedish

Titeln Śrī Īśopaniṣad kan översättas som ”kunskapen som för en närmare den Högsta Personen”. Skriften räknas till Indiens uråldriga vediska litteratur, och hävdar att tillvaron inte har sin grund enbart i abstrakta lagar i tidens och rummets oändliga tomhet. Tvärtom säger den att impersonalismens trista föreställningar är felaktiga. Genom att studera Śrī Īśopaniṣads nitton juvelliknande mantran kan man befrias från sådana missuppfattningar och återupprätta sin förbindelse med den Högsta Personen, alla energiers och all glädjes källa. His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, nutidens mest framstående lärare inom Indiens andliga kultur och filosofi, har översatt och förklarat denna Śrī Īśopaniṣad.