Bortom födelse och död

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

2.49 EUR

Language
Swedish

Allt fler säger sig tro på ett liv efter döden. I själva verket finns det en mängd belägg för att reinkarnation ä ett faktum. I Bortom födelse och död förklarar Indiens främsta vediska auktoritet vår verkliga identitet, hur själen färdas genom olika kroppar, hur man kan ta sig ur födelsens och dödens kretslopp och slutligen nå en tillvaro som är fri från den materiella världens fyra problem: födelse, sjukdom, ålderdom och död.