Bhagavad-gītā kakva jeste

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

8.99 EUR

Language
Serbian

Njegova Božanska Milost A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda je duhovni učitelj u neprekinutom lancu učeničkog nasleđa koje potiče od samog Gospoda Kṛṣṇe, izvornog govornika Bhagavad-gīte. Prevod i komentari Bhaktivedanta Swamija rezultat su njegovog života provedenog u proučavanju spisa, te su obogaćeni spoznajama zrelog i vrhunski spoznatog učitelja bhakti-yoge.

Bhagavad-gītā je poznata u čitavom svetu kao dragulj indijske duhovne mudrosti. Njenih sedam stotina strofa, koje predstavljaju razgovor između Svevišnje Božanske Ličnosti Śrī Kṛṣṇe i Njegovog bliskog prijatelja Arjune, pružaju jasan uvid u nauku o samospoznaji. Zaista, nijedno delo ne može se uporediti sa Bhagavad-gītom po otkrovenjima suštinske prirode čoveka, sveta koji ga okružuje i njegovog odnosa sa Bogom.

„Ovo predivno otkrovenje, ova životna mudrost, ova filozofija koja je procvetala u religiju je ono za čime tragamo i ono što nam je potrebno.“

Herman Hese

„Kada me progone sumnje, kada se suočim sa razočaranjima i ne vidim ni tračak nade na horizontu, okrećem se Bhagavad-gīti; u trenucima kada sam ophrvan tugom odmah počinjem da se smešim, nalazeći utehu u njenim stihovima.“

Mohandas K. Gandi

„To je knjiga koja me u čitavom mom životu najviše prosvetlila.“

Johan Fridrih Gete

„Dok čitam Bhagavad-gītu, jedino pitanje koje mi se nameće je kako je Bog stvorio svet. Sve ostalo je suvišno.“

Albert Ajnštajn