Bhagavad-gītā – taká, aká je

His Divine GraceA. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda

product-cover

8.99 EUR

Language
Slovak

Bhagavad-gītā je drahokamom duchovného poznania. Krsna predniesol sedemsto veršov Gīty, aby viedol Svojho dOverného priatela Arjunu v nelahkej situácii jeho života. Múdrost Bhagavad-gīty ale nie je urcená len jemu. Všetci majú rovnaké právo ju pocut, pretože prináša osvietenie o povahe cloveka, prIrody, živých bytostI a ich vztahu k Najvyššej Duši.

Śrī Kṛṣṇa ucI Arjunu o sposobe, akým dosiahnut sebarealizáciu, ktorá jediná je skutocným zmyslom ludského života a prináša všetko, po com duša cloveka túži. Bhagavad-gītā k nám prichádza prostredníctvom neprerušenej uceníckej postupnosti, ktorú predstavuje Śrī Śrīmad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. Vdaka jeho oddanosti hovorcovi Gīty samotnej – Śrī Kṛṣṇovi – a jeho dôkladným znalostiam védskych písiem a samskrtu sa k nám dostáva autorizovaná Bhagavad-gītā bez odchýlok a interpretácií, Bhagavad-gītā taká, aká je.