Śrī Īśopaniṣad

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

4.99 EUR

Language
Norwegian

Den moderne vitenskapen har som mål å forklare vårt liv, personlighet og følelser utfra matematiske formler. Men som personer motsetter vi oss instinktivt å bli redusert til et nummer i rekken. Mange mellommenneskelige problemer i vår tid kommer av at mennesker ikke blir behandlet som personer, men som ting man kan bruke eller forkaste.

Śrī Īśopanisad – et lite stykke visdom fra de eldgamle vedaskriftene – belyser dette problemet og setter liv og personlighet som grunnlaget for alt – ikke en livløs formel.