Bortenfor tid og rom

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

1.49 EUR

Language
Norwegian

«Denne anti-materielle partikkelen er inni den materielle kroppen. På grunn av denne anti-materielle partikkelens tilstedeværelse, er den materielle kroppen i stadig forandring fra spedbarn til barn, fra barn til ungdom til alderdom. Deretter forlater den anti-materielle partikkelen den gamle, ubrukelige kroppen og får en annen materiell kropp.» (Bhagavad-gītā 2.13)

I denne boken gir Srila Prabhupada informasjon om hvordan man kan forflytte seg til planeter bortenfor tid og rom ved hjelp av den bhakti-yoga-metoden som er den høyeste av alle yoga-metodene.