Bhagavad-gītā som den er

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

8.99 EUR

Language
Norwegian

Bhagavad-gītā som den er er den mest solgte utgaven av Bhagavad-gītā i Vesten. I sin oversettelse og kommentarer til Gītāen har A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda forblitt lojal mot Kṛṣṇas ord og gjort den levende med sin innsikt og hengivenhet. Gītāens tidløse visdom blir avdekket og overlevert til oss som en spennende mulighet til å endre vårt liv til det bedre og løfte vår ånd. 

Bhagavad-gītā er kunnskap om fem grunnleggende sannheter og forholdet mellom disse sannhetene. Disse fem sannhetene er Kṛṣṇa, eller Gud, den individuelle sjelen, den materielle verden, handling i denne verden og tid. Gītāen belyser og forklarer temaer som bevissthet, selvet og universet. Den er essensen av Indias åndelige visdom og har gitt svar til søkende filosofer i århundrer.