Pilnīgi jautājumi, pilnīgas atbildes

Sarunas starp Viņa Dievišķo Žēlastību A. Č. Bhaktivēdāntu Svāmī Prabhupādu, Starptautiskās Krišnas Apziņas biedrības dibinātāju-āčārju un Bobu Kohenu, Miera korpusa darbinieku Indijā

His Divine GraceA.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda

Brahmatīrtha Dāsa

product-cover

2.49 EUR

Language
Latvian

Dzīves jēgas meklējumi aizved jaunu Amerikas Miera korpusa darbinieku apkārt pus pasaulei, uz senu pilsētu Rietumbengālijas vidū. Tur, mazā bambusu mājiņā, svētajā Mājāpuras zemē, viņš nonāk pie viena no vissvētāko skolotāju pēdām, pie skolotāja, kurš, šķiet, var izstāstīt visu, ko vien viņš jebkad ir vēlējies uzzināt...