Śrīmad-Bhāgavatam

trečia giesmė: „Status quo“

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

5.99 EUR

Language
Lithuanian

Sudarius Vedas, Śrīlą Vyāsadevą aplankė įkvėpimas ir jis nutarė perteikti jų giliausią esmę „Śrīmad-Bhāgavatam“ forma. „Śrīmad-Bhāgavatam“ vadina „sunokusiu Vedų medžio vaisiumi“. Pirmasis jos posmas aiškiai sako, kad ši knyga skirta tiems, kurie rimtai nusiteikę tobulėti dvasiškai, todėl ji nenarplioja sektantiškų religinių dogmų, filosofinių abstrakcijų ir materialių temų. Antrasis tekstas visiems, sistemingai besigilinantiems į „Śrīmad-Bhāgavatam“, žada dvasinę sėkmę, kurios turėtų siekti kiekvienas žmogus.

Trečioje giesmėje, pavadintoje „Status quo“, pasakojama apie Viduros piligriminę kelionę po šventas vietas ir jo susitikimą su egzaltuotu bhaktu Uddhava, iš kurio jis išgirsta apie Kṛṣṇos pasitraukimą iš Žemės planetos. Vėliau Uddhava susitinka su Maitreya ir išminčius išdėsto jam, kaip vyko pasaulio kūrimas. Giesmėje taip pat pasakojama apie Hiraṇyakaśipu ir Hiraṇyākṣos gimimą, taip pat apie Hiraṇyākṣos mirtį nuo Varāhadevos rankos, Kardamos Munio ir Devahūti santuoką bei jų dieviškąjį sūnų Kapiladevą, kuris skelbė žmonijai religinę Sāṅkhyos filosofiją, išsamiai atskleidė materialiojo pasaulio esmę ir mokė, kaip iš jo išsivaduoti.

Šis „Bhāgavatam“ leidimas – vienintelis pilnas vertimas į anglų kalbą su labai išsamiais moksliniais komentarais ir pirmasis leidimas, plačiai prieinamas anglakalbiam skaitytojui. Šis veikalas yra Jo Dieviškosios Kilnybės A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupādos (žymiausio pasaulyje Indijos religijos ir filosofinės minties mokytojo) erudicijos ir atsidavimo vaisius. Puikiai sanskritą išmanantis ir iš arti su vediškąja kultūra susipažinęs autorius pristato Vakarų pasauliui didelės vertės tekstą, kuris atskleidžia šio svarbaus klasikinio kūrinio esmę.