Śrīmad-Bhāgavatam

dvylikta giesmė: „Nuosmukio amžius“

Hridyānanda dāsa Goswami

Gopīparāṇadhana Dāsa

product-cover

5.99 EUR

Language
Lithuanian

Sudarius Vedas, Śrīlą Vyāsadevą aplankė įkvėpimas ir jis nutarė perteikti jų giliausią esmę „Śrīmad-Bhāgavatam“ forma. „Śrīmad-Bhāgavatam“ vadina „sunokusiu Vedų medžio vaisiumi“. Pirmasis jos posmas aiškiai sako, kad ši knyga skirta tiems, kurie rimtai nusiteikę tobulėti dvasiškai, todėl ji nenarplioja sektantiškų religinių dogmų, filosofinių abstrakcijų ir materialių temų. Antrasis tekstas visiems, sistemingai besigilinantiems į „Śrīmad-Bhāgavatam“, žada dvasinę sėkmę, kurios turėtų siekti kiekvienas žmogus.

Dvyliktoje giesmėje „Nuosmukio amžius“ aprašoma Kali-yuga ir nurodomi būsimų karalių vardai. Čia taip pat kalbama apie keturias visatos naikinimo formas, pasakojama, kaip karalius Parīkṣitas paliko šį pasaulį ir kaip Mārkaṇḍeya Ṛṣis regėjo iliuzinę Viešpaties galią *māyą * bei visatos naikinimą. Giesmė baigiama glausta „Śrīmad-Bhāgavatam“ apžvalga ir pašlovinimu.

Šis „Bhāgavatam“ leidimas – vienintelis pilnas vertimas į anglų kalbą su labai išsamiais moksliniais komentarais ir pirmasis leidimas, plačiai prieinamas anglakalbiam skaitytojui. Šis veikalas yra Jo Dieviškosios Kilnybės A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupādos (žymiausio pasaulyje Indijos religijos ir filosofinės minties mokytojo) erudicijos ir atsidavimo vaisius. Puikiai sanskritą išmanantis ir iš arti su vediškąja kultūra susipažinęs autorius pristato Vakarų pasauliui didelės vertės tekstą, kuris atskleidžia šio svarbaus klasikinio kūrinio esmę.