Śrīmad-Bhāgavatam

pirma giesmė: „Kūrimas“

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

5.99 EUR

Language
Lithuanian

Sudarius Vedas, Śrīlą Vyāsadevą aplankė įkvėpimas ir jis nutarė perteikti jų giliausią esmę „Śrīmad-Bhāgavatam“ forma. „Śrīmad-Bhāgavatam“ vadina „sunokusiu Vedų medžio vaisiumi“. Pirmasis jos posmas aiškiai sako, kad ši knyga skirta tiems, kurie rimtai nusiteikę tobulėti dvasiškai, todėl ji nenarplioja sektantiškų religinių dogmų, filosofinių abstrakcijų ir materialių temų. Antrasis tekstas visiems, sistemingai besigilinantiems į „Śrīmad-Bhāgavatam“, žada dvasinę sėkmę, kurios turėtų siekti kiekvienas žmogus.

Pirma giesmė „Kūrimas“ supažindina skaitytoją su Śaunaka Ṛṣiu ir Naimiṣāraṇyos išminčiais, susirinkusiais draugėn pasiklausyti Sūtos Gosvāmio pasakojimo apie atsidavimo tarnystę Kṛṣṇai ir dešimt Kṛṣṇos įsikūnijimų. Čia pasakojama ir Parīkṣito Mahārājos istorija: kaip jis buvo prakeiktas po septynių dienų mirti, kaip viską palikęs išėjo prie Gangos krantų, kaip ten sutiko Śukadevą Gosvāmį ir pasiteiravo išminčiaus, ką turįs daryti mirčiai į akis žvelgiantis žmogus. Visi tolesni „Bhāgavatam“ skyriai yra Śukadevos atsakymas į šį klausimą.

Šis „Bhāgavatam“ leidimas – vienintelis pilnas vertimas į anglų kalbą su labai išsamiais moksliniais komentarais ir pirmasis leidimas, plačiai prieinamas anglakalbiam skaitytojui. Šis veikalas yra Jo Dieviškosios Kilnybės A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupādos (žymiausio pasaulyje Indijos religijos ir filosofinės minties mokytojo) erudicijos ir atsidavimo vaisius. Puikiai sanskritą išmanantis ir iš arti su vediškąja kultūra susipažinęs autorius pristato Vakarų pasauliui didelės vertės tekstą, kuris atskleidžia šio svarbaus klasikinio kūrinio esmę.