Rāja-vidyā: karališkosios žinios

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

1.49 EUR

Language
Lithuanian

Galime didžiuotis savo akademiniu  išsilavinimu, tačiau jei mūsų paklaustų, kas esame, atsakyti nesugebėtume. Visi įsitikinę, kad kūnas yra tikrasis „aš“, bet iš Vedų šventraščių sužinome, kad tai netiesa. Tik pripažinę, kad nesame šie kūnai, galime įgyti tikrąsias žinias ir suvokti, kas esame iš tiesų. „Šis žinojimas – mokslų valdovas, paslapčių paslaptis. Jis – tyriausias, o kadangi per patyrimą leidžia tiesiogiai suvokti savąjį “aš„, jis yra religijos tobulybė. Jis amžinas ir praktikuojamas džiaugsmingai.“ (Bhagavad-gītā 9.2)