Tobuli klausimai, tobuli atsakymai

Jo Dieviškosios Kilnybės A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupādos, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos įkurėjo-ācāryos pokalbiai su Taikos korpuso Indijoje darbuotoju Bobu Cohenu

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Brahmatīrtha Dāsa

2.49 USD

Language
Lithuanian

G yvenimo prasmes paieškos jauna amerikieti, 

Taikos korpuso darbuotoja atveda kitapus vandenyno i senovini miesta vakaru Bengalijoje.

Cia, mažoje bambuko trobeleje, šventoje Māyāpuro vietoveje, jis sutinka viena didžiausiu šventu Indijos mokytoju, kuris, atrodo, pajegs paaiškinti viska, ka tik jis norejo sužinoti . . .

Also available as ebook in these languages: