Dievo žinia

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

1.49 EUR

Language
Lithuanian

Kai žmogus – iškiliausia iš visų sutvertų būtybių – pasiekia visaverčio sąmoningumo lygmenį, jis liaujasi galvoti tik apie save ar jį supantį pasaulį ir siekia Absoliučios Tiesos pažinimo. Absoliuti Tiesa valdo žmogų ir visą kūriniją. Ją suvokęs transcendentalistas žino, kaip nukreipti savo veiklą teisinga linkme. Šis veiklos reguliavimo procesas vadinamas religija.

Also available as ebook in these languages: