Transcendentální učení Prahláda Mahárádže

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

1.49 EUR

Language
Czech

Prahládovi Mahárádžovi bylo teprve pět let, když svým spolužákům vysvětloval transcendentální vědu o seberealizaci, přičemž se zabýval tématy, jako například jak meditovat, o důležitosti ovládání smyslů, jak dosáhnout klidné mysli a konečně, jak dospět k nejvyššímu životnímu cíli: čisté lásce k Bohu. Tato malá brožurka je sbírka přednášek Šríly Prabhupády na téma Prahládova učení z šesté kapitoly sedmého zpěvu Šrímad-Bhágavatamu.