Zlatý Avatár

Učení Pána Caitanyi

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

4.99 EUR

Language
Czech

V průběhu tisíciletí se na Zemi zjevilo mnoho avatárů – božsky inspirovaných učitelů a inkarnací Boha. žádný z nich však nerozdával duchovní lásku k Bohu tak štědře jako Zlatý Avatár – Šrí Čaitanja Maháprabhu.

V současné době je jasnější než kdykoliv jindy, že na světě nelze docílit míru, pokud nenalezneme mír v sobě. Všichni hledáme štěstí, ale málokdo ví, že pravé, věčné štěstí existuje mimo úroveň pomíjivých věcí. A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda předkládá v této knize způsob, jak mohou všichni lidé na celém světě dosáhnout míru a štěstí.

Also available as ebook in these languages: