Vědecké poznání duše

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

3.99 EUR

Language
Czech

V této knize naleznete vědu nepodléhající času, kterou velcí duchovní učitelé vykládali po celá tisíciletí. Vědecké poznání duše odhaluje tajemství vnitřního já, přírody, vesmíru a Nejvyššího Já uvnitř i vně.

Nejuznávanější světový učitel vědy o seberealizaci hovoří o meditaci, józe v moderním věku, osvobození od zákona karmy a mnohém dalším.

Ve všech rozhovorech, přednáškách, esejích a dopisech zařazených do této jedinečné knihy promlouvá Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda s udivující jasností a autoritou. Dokazuje, jak důležitá je věda o seberealizaci pro současný svět i náš osobní život.