Śrīmad-Bhāgavatam

Zpěv první: Stvoření

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

8.99 EUR

Language
Czech

Po sestavení Ved byl Śrīla Vyāsadeva inspirován, aby jejich hlubokou podstatu představil v podobě Śrīmad-Bhāgavatamu. První verš Śrīmad-Bhāgavatamu jakožto „zralého plodu stromu védské literatury“ jasně říká, že kniha je určena lidem, kteří to myslí s duchovním pokrokem vážně, a proto se nebude zabývat sektářskými náboženskými myšlenkami, filozofickými domněnkami ani světskými záležitostmi. Druhý text slibuje, že každý, kdo bude systematicky číst Śrīmad-Bhāgavatam, dosáhne duchovního úspěchu, kterého mají dosáhnout všichni lidé.

Zpěv první, „Stvoření“, představuje Śaunaku Ṛṣiho a mudrce v Naimiṣāraṇyi, kteří se shromáždili, aby vyslechli Sūtu Gosvāmīho, jak hovoří o oddané službě Kṛṣṇovi a popisuje deset Kṛṣṇových inkarnací. Vypráví také příběh života Parīkṣita Mahārāje, včetně toho, jak přišel k prokletí, že zemře během sedmi dnů. V prvním zpěvu se Parīkṣit Mahārāj odebral na břeh Gangy, kde se setkal se Śukadevou Gosvāmím a zeptal se ho, co by měl člověk, kterému hrozí smrt, udělat. Zbytek Bhāgavatamu je Śukadevova odpověď.

Toto vydání Bhágavatamu je jediným kompletním anglickým překladem s propracovaným a odborným komentářem a je prvním vydáním, které je široce dostupné veřejnosti v mnoha jazycích. Toto dílo je výsledkem vědeckého a oddaného úsilí Śrī Śrīmad A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy, nejvýznamnějšího učitele indického náboženského a filozofického myšlení na světě. Jeho sanskrtská vzdělanost a důvěrná znalost védské kultury se spojily, aby Západu odhalily velkolepý výklad tohoto významného klasického díla.