Dokonalost jógy

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

1.99 USD

Language
Czech

Světoznámý jógový mistr roztíná komerční mrak, který zastínil skutečný význam jógy. Cílem prastarého učení jógy nejsou jen pozice a cvičení, ale láskyplná jednota s Nejvyšším. Autor, Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí, napsal více než 60 svazků autoritativních překladů, komentářů i nejrůznějších studií filozofické a náboženské klasiky Indie. Pro svou autoritu, hloubku a jasnost se těší velké vážnosti v akademických kruzích, a na mnoha školách a univerzitách světa se používají jako standardní učebnice.

Also available as ebook in these languages: