Dokonalost jógy

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

1.99 EUR

Language
Czech

Světoznámý jógový mistr roztíná komerční mrak, který zastínil skutečný význam jógy. Cílem prastarého učení jógy nejsou jen pozice a cvičení, ale láskyplná jednota s Nejvyšším. Autor, Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí, napsal více než 60 svazků autoritativních překladů, komentářů i nejrůznějších studií filozofické a náboženské klasiky Indie. Pro svou autoritu, hloubku a jasnost se těší velké vážnosti v akademických kruzích, a na mnoha školách a univerzitách světa se používají jako standardní učebnice.