Poselství Boha

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

1.49 EUR

Language
Czech

Šríla Prabhupáda napsal Poselství od Boha (Message of Godhead v roce 1950, v době, kdy ještě žil v chrámu Rádhá-Dámódara ve Vrindávanu v Indii. Byl to jeden z jeho prvních rukopisů v délce knihy, ale objeven byl až mnoho let po tom, co přijel na Západ. Poprvé byl publikován v roce 1991. Prostřednictvím výstižných přikladů Prabhupáda dokládá, že realita skrývá mnohem víc, než jen to co mohou vnímat naše smysly. Poselství o Boha je jeden z Prabhupádových nejútlejších svazků, představuje však přesvědčivý a obsažný úvod ke všem zásadním bodům filozofie vědomí Krišny, které vysvětluje mnohem zevrubněji v Bhagavad-gítě a Šrímad-Bhágavatamu.