Śrī Īśopaniṣad

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

4.99 EUR

Language
Czech

Sanskrtská slova Śrī Īśopaniṣad v překladu znamenají „poznání, které člověka přivede blíž k Nejvyšší Osobě, Kṛṣṇovi“. A jako taková Śrī Īśopaniṣad přímo oponuje učení moderní vědy, které říká, že v zárodku existence nestojí osoba, ale pouze nějaký soubor abstraktních zákonů řídících kolizi subatomických částic v obrovském prázdnu času a prostoru. 

Na individuální úrovni se všichni bouříme proti návrhu, že bychom mohli být rozebraní na nějaké neživé zákony a částice. Cítíme, že osobnost je pevným základem a spojujícím principem naší existence. Tato intuice je správná, říká védská filozofie dávné Indie, která hlasitě prohlašuje nadřazenost osobnosti v každé sféře života a poznání. A esenciální védské učení o univerzální povaze osobnosti je shrnuté právě ve Śrī Īśopaniṣad, která je přední ze 108 Upaniṣad.