Vědomí Krišny – dokonalost života

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

1.49 EUR

Language
Czech

Kvalita našeho vědomí se může zvyšovat nebo snižovat v závislosti na tom, jak vidíme svět a jak v něm jednáme. Když jednáme jako věčné duchovní bytostmi, kterými jsme – malé částečky svrchovaného celku – činí nás to šťastnými. Pokud však naši snahu o dosažení štěstí soustředíme na dočasné tělo a mysl – na hmotu – a z nich uděláme naše životní priority, naše vědomí zakrní a budeme nešťastní. K duchovnímu povznesení – pozvednutí našeho vědomí na vyšší úrovně – dospějeme rychle, pokud probudíme naše vědomí Boha. V této malé knížce Šríla Prabhupáda doporučuje vidět svět takový, jaký je – dočasné místo plné úzkosti – a pak se vydat cestou k vyššímu vědomí, když znovuobjevíme svůj vztah s Nejvyšší Osobou, Krišnou. Kdokoli se může pozvednout; ta cesta začíná prvním krokem, který učiníme.