Dharma

Cesta transcendence

His Divine GraceA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

product-cover

3.99 EUR

Language
Czech

Sanskritské slovo dharma poukazuje na vrozenou, neměnnou přirozenost něčeho – dharmou cukru je, že je sladký, dharmou vody je vlhkost a dharmou ohně je, že vyzařuje teplo a světlo. Dharma také poukazuje na naši přirozenou povinnost. My lidé máme společenské, rodinné a občanské povinnosti – to je naše běžná dharma – ale máme také to, čemu se v sanskritu říká sanátana-dharma neboli konečná dharma, která se vztahuje na to, kdo jsme, na úrovni duše. Tato dharma vyžaduje, abychom si pokládali esenciální otázky a hledáme konečné životní odpovědi – otázky na to, kdo jsme, proč jsme tu a jaký je smysl života.

Dharma, Cesta Transcendence je kompilací přednášek o lidské dharmě přednesených Jeho Božskou Milostí A. Č. Bhaktivédántou Svámím Prabhupádou v roce 1972 při jeho cestách po Indii. Učí zde, že dharmou všech lidí a každé živé bytosti – neboť všechny bytosti jsou koneckonců vtělené duše – je služba. Nikdo nemůže existovat ani okamžik bez toho, aby někomu nebo něčemu nesloužil, i kdyby to byla jen naše vlastní mysl nebo smysly. Otázkou je, komu, nebo čemu můžeme sloužit, pokud chceme za naši snahu získat to nejvyšší, co je možné.

Also available as ebook in these languages: