Perfect Questions, Perfect Answers

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Litauiska
$2.49

In 1972, Bob Cohen, an American science teacher serving in the Peace Corps, found himself halfway around the world, in the holy village of Mayapur, West Bengal, on a search for spiritual enlightenment. There, in a small bamboo hut, he found a teacher able to answer his questions. Perfect Questions, Perfect Answers is the record of his transformative talks with Srila Prabhupada.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.