Prabhupada

Satsvarupa Dasa Goswami
Språk 
Croatian
$4.99

This is a condensation of the six-volume Srila Prabhupada Lilamrta, the authorized biography of Srila Prabhupada, in an easy-to-read one-volume format. Of the Lilamrta, Stillson Judah, late Professor Emeritus at the Graduate Theological Union/Pacific School of Religion, wrote: “This work is an eloquent tribute to the memory of a man who played a central role in American religious history during the counter-cultural ’60s and ’70s. It will provide a mine of information to scholars and to anyone else interested in the movement Prabhupada brought to America from India.”

Författaren 

Satsvarupa dasa Goswami är en av de första amerikanska lärjungarna till His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundare-acarya av ISKCON, det Internationella sällskapet för Krishnamedvetande (mera känt under namnet Krishnarörelsen). Satsvarupa (då Steve) föddes 1939 i New York City, tog examen vid Brooklyn City College och tjänstgjorde två år i den amerikanska flottan. När han återvände till det civila fick han anställning vid New York Citys socialvårdsbyrå.