The Journey of Self-Discovery

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Slovak
$3.70

Srila Prabhupada declares, "We don't say that this scientific knowledge is useless. Mechanics, electronics – this is also knowledge. But the central point is atma-jnana – self-knowledge, knowledge of the soul."

In these thirty-one essays, talks, and informal conversations, Srila Prabhupada reveals the central point of essential self-knowledge – a knowledge that makes all other knowledge and activities pale in comparison.

Brighten your life with the light of self-knowledge and gain a world perspective usually reserved for ascetics and saints.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.