Readings in Vedic Literature

Satsvarupa Dasa Goswami
Språk 
Svenska
$5.49

Upptäck den vediska traditionen på egen hand i den här viktiga handboken om vedisk litteratur. Detta är en utmärkt hjälpreda för varje student som är intresserad av de vediska skrifterna. Readings in Vedic Literature används ofta som lärobok i college, tack vare dess klarhet och kortfattade presentation av indisk filosofi.

Boken reder på ett lättfattligt sätt ut mysteriet bakom den breda basen hos den indiska kunskapen och filosofin. Du får tillgång till de viktigaste tankarna inom den vediska traditionen, plus ett par smakprov ur de vediska skrifterna och en kort översikt över de första indologerna. Den här boken är ett måste för var och en som vill få ett grepp om den oerhört omfattande vediska kunskapen.

Författaren 

Satsvarupa dasa Goswami är en av de första amerikanska lärjungarna till His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundare-acarya av ISKCON, det Internationella sällskapet för Krishnamedvetande (mera känt under namnet Krishnarörelsen). Satsvarupa (då Steve) föddes 1939 i New York City, tog examen vid Brooklyn City College och tjänstgjorde två år i den amerikanska flottan. När han återvände till det civila fick han anställning vid New York Citys socialvårdsbyrå.