Prabhupada

Satsvarupa Dasa Goswami
Språk 
Ryska
$4.99

Detta är ett sammandrag av ”Srila Prabhupada Lilamrta,” den auktoriserade biografin över Srila Prabhupada, i ett lättläst format. Stillson Judah (f d Professor Emeritus vid the Graduate Theological Union/Pacific School of Religion), beskriver ”Lilamrtan” så här: "Detta verk är en vältalig hyllning av minnet efter den person som spelade en viktig roll i den amerikanska religiösa historien under den alternativa kulturens 1960- och 1970-tal. Den kommer att utgöra en rik informationskälla för lärda och alla andra som är intresserade av den rörelse Prabhupada förde med sig till USA från Indien.”

Författaren 

Satsvarupa dasa Goswami är en av de första amerikanska lärjungarna till His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundare-acarya av ISKCON, det Internationella sällskapet för Krishnamedvetande (mera känt under namnet Krishnarörelsen). Satsvarupa (då Steve) föddes 1939 i New York City, tog examen vid Brooklyn City College och tjänstgjorde två år i den amerikanska flottan. När han återvände till det civila fick han anställning vid New York Citys socialvårdsbyrå.