Teachings of Lord Caitanya

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Litauiska
$4.49

Ett sammanfattande studie av Sri Caitanya-caritamrita

För ungefär femhundra år sedan uppenbarade Sig Herren Sri Krishna som Sri Krishna Caitanya i Bengalen, Indien. Herren Caitanya uppträdde som en hängiven till Krishna, dvs till Sig Själv, och inledde en omfattande social och andlig revolution som i grunden påverkat miljontals personer över hela världen. Hans samtal med den tidens framstående lärda, kungar och mystiker utgör stommen i Herren Caitanyas undervisning.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.