Krsna, the Supreme Personality of Godhead

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Franska
$8.99

Detta är den ursprungliga berättelsen om de extraordinära handlingar som utfördes av Sri Krishna, som uppenbarade Sig på jorden för femtusen år sedan. Här kan du få veta hur det kommer sig att Han attraherat människor under många sekler.

Målet i den rika andliga kultur som blomstrade i Indien under tusentals år var att alltid minnas Krishna, dvs Gud. Ännu idag minns man och hyllar Herren Krishna genom enastående konst, arkitektur, teater, musik, dans och filosofi.

För femtio sekler sedan steg Krishna ned från den transcendentala världen för att visa upp Sina eviga andliga aktiviteter för oss. Hans handlingar avslöjar den mest fullständiga förståelsen av Gud, och de får oss att vilja återvända till Honom. De är faktiska meditationsobjekt.

Sri Krishnas liv är fascinerande och mycket underhållande. Till och med barn tycker om berättelserna, som är fyllda av filosofisk visdom och andliga insikter. Genom dem kan vi bättre förstå Guds personlighet, tankar och känslor.

Krsna, all glädjes källa är ett sammandrag av Srimad-Bhagavatams tionde bok. Originalets sanskrit finns inte med, och berättelserna utgör därför ett enkelt sätt att ”läsa sig” in i den andliga dimensionen.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.