Veda: Secrets from the East

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$3.49

Boken utforskar de andliga hemligheter som återfinns i Österns uråldriga skrifter. Veda: Secrets from the East tar upp ämnen som själen, karma, reinkarnation och meditation, och uppväcker inom dig de andliga insikter som stora lärare presenterat under årtusenden.

Vad väntar bortom döden, och vad skulle du göra om du blott har ett par dagar kvar att leva? Varför känner sig många otillfredsställda, tomma och i avsaknad av ett mål, trots ett överflöd av bekvämligheter? Är allt det som händer mig förutbestämt, eller är livet ett samspel mellan ödet och den fria viljan? I den här boken tar His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada och hans efterföljare upp de allra viktigaste existentiella frågorna.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.