Teachings of Queen Kunti

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$4.49

Den tragiska och hjältemodiga figuren drottning Kunti träder fram under en omtumlande tidsperiod i Indiens forna historia. Hennes undervisning består av enkla och upplysande uttalanden, vilka avslöjar de transcendentala känslorna i hennes hjärta och hur hon på ett djupt filosofiskt och teologiskt plan förverkligat de högsta sanningarna.

När det förödande kriget vid Kurukshetra avslutats söker drottning Kunti upp Herren Krishna då Han står i begrepp att lämna krigsskådeplatsen. Kuntis ord är ett lovprisande av Herren Krishna som härrör från en gudomlig kärlek som genomsyras av visdom.

Kuntis spontana prisande av Herren Krishna, och hennes beskrivning av den andliga vägen, är förevigade i Mahabharata (vari Bhagavad-gita ingår) och Bhagavata Purana (Srimad-Bhagavatam), och det har under tusentals år återgetts, lästs och sjungits av vismän och filosofer.

Drottning Kuntis ryktbara böner återfinns alltså i Bhagavatams första bok, och de utgörs av blott tjugosex verspar (verserna 18 till och med 43 i det åttonde kapitlet). Trots det betraktas de som ett filosofiskt, teologiskt och litterärt mästerverk.

Låt hennes innerliga visdomsord trösta din själ!

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.