Searching for Vedic India

Devamrita Swami
Språk 
Engelska
$8.99

Fanns det högt utvecklade civilisationer och avancerad kunskap redan i historiens gryning? Indiens vediska litteratur beskriver en världsomfattande civilisation som frodades vid en tidpunkt då enligt moderna historiker människorna på sin höjd utgjordes av jägar- och samlarfolk. Tyngdpunkten i denna vediska civilisation var belägen i Indien, och man använde teknologier som baserades på en vetenskaplig förståelse av de fysiska element och krafter vi känner till idag, samt subtila element som involverar medvetandet.

Devamrita Swami, som under hela sitt vuxna liv forskat om det vediska Indien, tar oss med på en intellektuell upptäcksfärd genom den vediska civilisationens häpnadsväckande historia och kunskaper, vilka döljer sig i Indiens uråldriga litteratur. Hans intelligens, träffsäkerhet och visdom gör vårt sökande efter det vediska Indien både informativt och underhållande. Han berättar inte bara om det vediska Indiens sanningar, utan också om hur de på nytt tas i beaktande. Searching for Vedic India tar oss på så sätt med till det förgångna såväl som till framtiden.

Författaren 

Devamrita Swami har som forskare och författare specialiserat sig på det forntida Indiens historia och kunskap. Han är född i New York City och hans intresse för Indien väcktes efter att han utexaminerats från Yale University 1972. Devamrita Swami har besökt Indien varje år sedan nästan tre decennier tillbaka och är en sannyasi, dvs munk, inom Indiens andliga vaisnava-tradition. Han har numera sin bas i Australien, varifrån han företar resor till de andra kontinenterna.