Srimad-Bhagavatam, Ninth Canto

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$4.49

Srimad-Bhagavatam, som är en episk, filosofisk och litterär klassiker, innehar en framträdande position inom Indiens omfattande nedskrivna visdom. Indiens tidlösa visdom kommer till uttryck i de vediska skrifterna, vilka är uråldriga sanskrittexter som berör den mänskliga kunskapens alla ämnesområden. De vediska skrifterna fortlevde ursprungligen genom en muntlig tradition, och nedtecknades först av Srila Vyasadeva, "Guds litterära inkarnation". När Srila Vyasadeva sammanställt de vediska skrifterna uppmanades han av sin andlige mästare att presentera deras essens i form av Srimad-Bhagavatam. Denna skrift är känd som "den mogna frukten från den vediska litteraturens träd", och utgör den mest fullständiga och auktoritativa förklaringen av vedisk kunskap.

Efter att ha skrivit Bhagavatam lärde Vyasa ut den till sin son, Sukadeva Gosvami, som senare lärde ut den till Maharaja Pariksit inför en samling vismän på den heliga Gangesflodens strand. Världskejsaren Maharaja Pariksit var en mäktig rajarshi (helgonlik kung), men när han fick veta att han skulle dö om en vecka avsade han sig hela sitt kungarike och drog sig tillbaka till Ganges strand för att försöka bli andligt upplyst. Kung Pariksits frågor och Sukadeva Gosvamis klargörande svar, vilka berör allting från självets natur till universums ursprung, utgör själva stommen i Srimad-Bhagavatam.

Den här Bhagavatam-utgåvan är den första svenska översättningen och är försedd med utförliga och lärda kommentarer. Detta verk är resultatet av de lärda och hängivna ansträngningarna av His A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, världens mest respekterade lärare inom det indiska religiösa och filosofiska tänkandet. Hans kunskaper inom sanskrit och hans förtrogenhet med den vediska kulturen samverkar till att ge oss denna viktiga och magnifika klassiker.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.