Readings in Vedic Literature

Satsvarupa Dasa Goswami
Språk 
Engelska
$5.49

Satsvarupa Maharajas ”Vediska texter: Vad säger traditionen?” ger en direkt upplevelse av Indiens tidlösa visdom. Den innehåller kortfattade introduktionsavsnitt, hela Bhagavad-gitas text och informativa utdrag ur Puranorna och Upanisaderna. Läsaren kan på så sätt upptäcka traditionens budskap på egen hand.

”Läsare, var vid gott mod! Denna bok skänker hopp och respit till er som i förvirring sökt utforska den indiska filosofins obanade stig. Ni håller i er hand en förnuftig och högst läsvärd redogörelse för det vediska tänkandets olika aspekter … Läs och bli upplysta!”

Professor Jerry Clack, Department of Classics, Duquesne University, USA

”Jag är imponerad av Satsvarupa dasa Gosvamis framställning. Hans inledande kapitel är en av de främsta tillgängliga redogörelserna för hur viktig guruns ställning är vid överförandet av andlig kunskap ... ”

Dr. Thomas J. Hopkins, professor emeritus, Franklin and Marshall College

Författaren 

Satsvarupa dasa Goswami är en av de första amerikanska lärjungarna till His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundare-acarya av ISKCON, det Internationella sällskapet för Krishnamedvetande (mera känt under namnet Krishnarörelsen). Satsvarupa (då Steve) föddes 1939 i New York City, tog examen vid Brooklyn City College och tjänstgjorde två år i den amerikanska flottan. När han återvände till det civila fick han anställning vid New York Citys socialvårdsbyrå.