Raja-vidya, the King of Knowledge

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$1.49

Vi kanske är stolta över vår akademiska utbildning, men om vi får frågan vad vi är så blir vi ställda. Alla lever under intrycket att den här kroppen är självet, men de vediska skrifterna förklarar att detta är felaktigt. Först efter att ha förverkligat att vi inte är den här kroppen kan vi ta del av verklig kunskap och inse vad vi faktiskt är.

”Denna kunskap är den kungliga visdomen, den hemligaste av hemligheter. Den är den renaste kunskapen, och eftersom den skänker omedelbar insikt om självet genom förverkligande, utgör den religionens fulländning. Den är evig, och dess tillämpande är fyllt av glädje.” — Bhagavad-gita 9.2

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.