Srila Prabhupada-lilamrta, volume 2

Satsvarupa Dasa Goswami
Språk 
Engelska
$12.99

Srila Prabhupada-lilamrta återger berättelsen om en enastående person och det anmärkningsvärda resultat han uppnådde. Personen är A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: en filosof, lärd man, religiös ledare och ett helgon. Det han åstadkom var en revolutionerande ”transplantation” av en tidlös andlig kultur från det uråldriga Indien till 1900-talets USA.

Den andra delen inleds 1971. Srila Prabhupada hade vid det här laget etablerat Krishnarörelsen i västvärlden, och hans lärjungar spred den än mer trots att han inte var närvarande. Den här delen skildrar Srila Prabhupadas triumfartade återkomst till Indien och hans planer på att låta uppföra tempel på tre viktiga platser: Bombay, centrum för Indiens rikedom och handel; Vrindavana, den heliga by där Herren Krishna levde och roade Sig, och Mayapur, den heliga plats där Sri Caitanya Mahaprabhu (som inledde Krishnarörelsen) uppenbarade Sig för femhundra år sedan.

Under de här expansiva åren bygger Srila Prabhupada upp sin andliga rörelse i Indien, och han etablerar fler och fler center runtom i världen där människor kan lära känna Indiens uråldriga, ortodoxa tro utan att lämna sitt eget land. I den här delen kan vi läsa om hur Srila Prabhupada färdas runt jordklotet flera gånger, alltmedan han kommenterar dagsaktuella ämnen och försvarar sin framväxande religiösa rörelse mot skumma affärsmetoder i Indien och anklagelser om ”hjärntvätt” i USA.

Srila Prabhupada ville förena två världar: Indiens ”lame man” och USA:s ”blinde man”. "En blind man kan bära en lam man," sade han, "och tillsammans kan de röra sig framåt. På samma sätt kan föreningen mellan indisk andlighet och amerikansk teknologi gynna hela världen." Hans främsta metod för att uppnå detta var att ge ut sina böcker – kommenterade översättningar av Indiens andliga klassiker. Under hans ledning etablerades Bhaktivedanta Book Trust, som år 1977 hade producerat och distribuerat mer än sextio miljoner exemplar av Srila Prabhupadas böcker.

År 1977 gav sig Srila Prabhupada, som vid det laget var åttioett år gammal och vars hälsa blivit allt sämre, ut på en sista rundresa i Indien. Han färdades till den ofantliga religiösa festivalen Kumbha-mela, till Hrsikesha och slutligen tillbaka till sitt älskade Vrindavana. Han sade att det var dags för honom att lämna den här världen. Srila Prabhupadas förtvivlade lärjungar strömmade till Vrindavana från alla världens hörn, och han ställde dem inför den största utmaningen – och den viktigaste instruktionen – i deras unga andliga liv.

Författaren 

Satsvarupa dasa Goswami är en av de första amerikanska lärjungarna till His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundare-acarya av ISKCON, det Internationella sällskapet för Krishnamedvetande (mera känt under namnet Krishnarörelsen). Satsvarupa (då Steve) föddes 1939 i New York City, tog examen vid Brooklyn City College och tjänstgjorde två år i den amerikanska flottan. När han återvände till det civila fick han anställning vid New York Citys socialvårdsbyrå.