Srila Prabhupada-lilamrta, volume 1

Satsvarupa Dasa Goswami
Språk 
Engelska
$12.99

Srila Prabhupada-lilamrta återger berättelsen om en enastående person och det anmärkningsvärda resultat han uppnådde. Personen är A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: en filosof, lärd man, religiös ledare och ett helgon. Det han åstadkom var en revolutionerande ”transplantation” av en tidlös andlig kultur från det uråldriga Indien till 1900-talets USA.

Den första delen inleds med de händelser som ledde fram till att Srila Prabhupada träffade sin guru, ett möte som hos lärjungen väckte en stark och uthållig önskan om att föra Krishnamedvetande till Västvärlden. Vad som sedan följde var en lång period där han med tålamod och transcendental beslutsamhet förberedde det uppdrag som slutligen kröntes med häpnadsväckande framgångar.

I augusti-september 1965 reste Srila Prabhupada med en lastbåt från Indien till New York City, med motsvarigheten till blott åtta dollar på fickan och utan medhjälpare eller annan uppbackning. Vad han däremot hade var en orubblig tro på Herren Krishna och sin andlige mästares instruktioner. Detta skedde under en tid då barnen till de som utkämpade andra världskriget på bred front revolterade mot ett samhälle som förlorat sin själ till gudlös masskonsumtion. I det här läget förde Srila Prabhupada med sig en vision om ett nytt slags samhälle, där det mänskliga medvetandet skulle genomgå en radikal förvandling, från materialism till de högsta andliga och etiska idealen.

År 1967 anlände han till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco, som var den alternativa kulturens huvudstad i USA. Här fortsatte han sitt arbete med att förmå de amerikanska ungdomarna att leva upp till sina högre andliga mål. Han spred Krishnas heliga namn överallt, utan åtskillnad. I slutet av den här delen får vi ta del av när Srila Prabhupada beger sig till England (där han träffar the Beatles), Holland, Japan, Afrika och slutligen tillbaka till Indien, där han i triumf visar upp sina ”dansande vita elefanter” – en grupp ungdomar som till största delen består av hans vita västerländska anhängare.

Det team som assisterade författaren reste över hela världen för att samla tusentals timmar intervjuer med hundratals personer som kände Srila Prabhupada, dagböcker och minnen från hans lärjungar och mer än sjutusen av de brev Srila Prabhupada skrev. Författaren och hans medhjälpare gick sedan igenom detta mycket omfattande material, och lyckades väva ihop en rik, färgstark och sammansatt bild av en av vår tids mest enastående personer: Srila Prabhupada.

Författaren 

Satsvarupa dasa Goswami är en av de första amerikanska lärjungarna till His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundare-acarya av ISKCON, det Internationella sällskapet för Krishnamedvetande (mera känt under namnet Krishnarörelsen). Satsvarupa (då Steve) föddes 1939 i New York City, tog examen vid Brooklyn City College och tjänstgjorde två år i den amerikanska flottan. När han återvände till det civila fick han anställning vid New York Citys socialvårdsbyrå.