The Nectar of Devotion

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$5.49

Vi kan inte vara lyckliga om vi inte tillfredsställer vår grundläggande önskan om att ge uttryck för kärlek. Lär känna egenskaperna hos andlig kärlek, bhakti, i denna hängivna klassiker.

Detta är en sammanfattande studie av Rupa Gosvamis skrift Bhakti-rasamrita-sindhu. Boken analyserar de olika stadierna i bhakti (hängivenhet), en yoga-metod som resulterar i gudskärlek.

Rupa Gosvami använder en metafor som jämför ett hängivet förhållande till Gud med ett hav (sindhu). Bokens titel syftar på att kärleksfulla förhållanden är lika njutbara som nektar och lika djupa som havet. Hängivenhet är emellertid endast avsedd att riktas mot det högsta föremålet för kärlek: Krishna.

Srila Prabhupada har skrivit denna sammanfattande studie i avsikt att visa hur man utövar Krishnamedvetande och vad som är dess mål, samt för att låta Västvärlden lära känna skönheten hos de hängivna begreppen.

De som känner en andlig törst kan utveckla sitt förhållande till Krishna genom att dricka från Hängivenhetens nektar, vars innehåll är obegränsat.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.