Life Comes from Life

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$2.49

En kritisk granskning av de antaganden och teorier gällande livets ursprung som dagens vetenskapsmän vanligen godtar.

Den här boken kommer att öppna ögonen på dem som kommit att betrakta allt som de moderna vetenskapsmännen säger som prövad och fastslagen sanning.

Life Comes From Life är en improviserad men briljant kritik av några av de dominerande hållningarna, teorierna och antagandena inom dagens vetenskap, framförd av His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en av de främsta filosoferna och lärda personerna under det tjugonde århundradet.

Srila Prabhupadas livfulla analys avslöjar de gömda och grundlösa antaganden som håller samman de doktriner som numera är på modet angående livets ursprung och mål.

Boken bygger på inspelade samtal mellan Srila Prabhupada och hans lärjunge dr Thoudam D. Singh, vilka ägde rum under ett antal morgonpromenader.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.