Sri Krsna-lila-stava

Gopiparanadhana Dasa
Språk 
Engelska
$6.99

Srila Sanatana Gosvamis bok Sri Krsna-lila-stava är den kortaste och enklaste bland de ovärderliga skrifter som utgör hans bidrag till Gaudiya-vaishnavernas gemensamma arv. Den består av 432 lovprisande verser och utgör en personlig meditation över Krishnas lekar i Vrindavana, så som de återberättades av Sukadeva i Srimad-Bhagavatam.

Detta är ett autentiskt andligt verk som inspirerat Gaudiya-vaishnaver under århundraden. Det tilltalar både hjärtat och sinnet, sprunget som det är ur en levande tradition, och vittnar om hur anden fungerar. Denna utgåva av Sri Krsna-lila-stava är särskilt lovvärd, eftersom sanskrittexten översatts på ett lärt men lättförståeligt sätt och innehåller upplysande och inkännande kommentarer.

I Sri Krsna-lila-stava uppväcker Sanatana vår hågkomst av Krishnas barndomslekar genom att återge Sukadevas berättelse i form av enkla verser. Dessa ger oss en smak av den ena efter den andra av Krishnas lekar i Vrindavana, och på så sätt kan vi ta del av Bhagavatams nektar.

Författaren 

Gopiparanadhana Dasa var både lärd inom sanskrit och en utövare av hängiven tjänst till Herren Krsna. Under His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadas ledning blev han mycket skicklig i sanskrit och arbetade i många år som redaktör vid Bhaktivedanta Book Trust.