Krsna Consciousness, the Topmost Yoga System

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$1.49

Det finns många olika sätt att utöva yoga. Den vediska litteraturen förklarar emellertid att inget av dem kommer att bli framgångsrikt, oavsett vilken metod du väljer, om bhakti inte ingår.

Vad är bhakti-yoga, och hur kan du tillämpa den i ditt liv eller nuvarande yoga-utövning? Bhakti-yoga kallas för den högsta yoga-metoden, eftersom den är det centrala elementet i allt utövande av yoga eller religiösa aktiviteter. I Bhagavad-gita förklarar Krishna bhakti-yogan för Sin käre vän Arjuna, och i den här introduktionen ger Srila Prabhupada ytterligare förklaringar av detta begrepp.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.