The Journey of Self-Discovery

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$3.49

Srila Prabhupada förklarar, "Vi säger inte att den här vetenskapliga kunskapen är värdelös. Mekanik, elektronik – detta är också kunskap. Men den viktigaste kunskapen utgörs av atma-jnana – kunskap om självet, om själen."

I de här trettioen essäerna, föredragen och informella konversationerna avslöjar Srila Prabhupada kärnan i kunskapen om självet – en kunskap som får allt annat vetande och alla andra aktiviteter att förefalla oväsentliga.

Låt kunskapen om självet lysa upp ditt liv, och få på så sätt en syn på världen som vanligtvis är reserverad för asketer och helgon!

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.