Sri Isopanisad

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$2.49

De 108 Upanishaderna betraktas som essensen av alla vediska skrifter, och Sri Ishopanishad är den främsta bland dem. Upptäck kunskapens själva kärna i dessa arton upplysande verser.

Under tusentals år har andliga sökare konsulterat de mystiska och ytterst filosofiska Upanishaderna. Som namnet antyder (upa-nära; ni-ned; shad-att sitta) uppmanas man sitta nära en andlig lärare för att kunna inhämta kunskap. Vilken kunskap? Namnet på den här Upanishaden ger en ledtråd: Isha betyder "den högste härskaren".

Låt oss slå oss ned nära den andlige vägledaren för att inhämta kunskap om den högste härskaren: Gud.

Metoden är enkel, förutsatt att man söker upp en autentisk lärare. Srila Prabhupadas översättning och kommentarer följer strikt bokens andemening, varför du kan vara säker på att få en korrekt förståelse den djupa upanishadiska kunskapen.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.