Homeschooling Krishna's Children

Aruddha Devi Dasi
Språk 
Engelska
$10.99

Många gudshängivna föräldrar finner att de traditionella skolorna inte erbjuder en andligt inspirerande omgivning för deras barn, och allt fler väljer att undervisa dem i hemmet. Denna guide kommer att hjälpa dig att ge dina barn goda Krishnamedvetna värderingar samtidigt som de får en gedigen akademisk utbildning.

Lär dig hur du kan:

• Hjälpa dina barn att utveckla sin personlighet och hängivenhet
• Skapa en läroplan som är baserad på Srimad-Bhagavatam
• Skapa ett bra klassrum för dina barn
• Starta ett kooperativ för hemundervisning

Författaren 

Aruddha Devi Dasi och hennes make Anantarupa Dasa är båda lärjungar till H.H. Gopal Krishna Goswami. De började utöva Krishnamedvetande i Chicago i början av 1980-talet, och startade ISKCON-templet i Boise, USA 1986. Det började som ett litet program en gång i veckan i deras hem; nu, tjugo år senare, finns ett vackert, medelstort tempel tillägnat Sri Sri Radha-Bankebihari. Aruddha och Anantarupa undervisade sina barn i hemmet och drev Govindas restaurant i Boise i sex år.