Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$8.99

Sri Caitanya-caritamrta är det främsta av de verk som behandlar Sri Caitanya Mahaprabhus liv och undervisning, författat av Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvami. Herren Caitanya är en inkarnation av Krishna som uppenbarade Sig i Indien för femhundra år sedan, och Han introducerade sjungandet av Guds heliga namn som den föreskrivna metoden att uppnå gudsförverkligande i den innevarande tidsåldern. Han inledde det som idag kallas för Krishnarörelsen, eftersom rörelsens grundare Srila Prabhupada ingår i den tradition andliga mästare som följer efter Caitanya.

Herren Caitanya förvandlade Indien på fyra sätt: filosofiskt genom att möta, besegra och omvända de största samtida filosoferna och tänkarna; religiöst genom att organisera den största och mest spridda teistiska rörelsen i landets historia; socialt genom att kraftfullt utmana kastsystemets religiösa orättvisor, och politiskt genom att organisera en rörelse som ägnade sig åt en massiv civil olydnad i Bengalen mer än fyra århundraden innan Gandhi.

Denna kommenterade engelska översättning har gjorts av His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, och den avslöjar hans fulländade lärdom i bengali och sanskrit, hans förtrogenhet med Sri Caitanyas lära och hans rena hängivenhet till Gud.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.