Chant and Be Happy

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Språk 
Engelska
$1.49

Chant and Be Happy förklarar kraften i mantra-meditation, och visar hur denna kan leda dig till den slutgiltiga självkännedomen och sätta dig i förbindelse med den högsta glädjens princip.

Boken innehåller dessutom exklusiva konversationer med George Harrison och John Lennon.

Författaren 

Srila Prabhupada träffade sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 1922. Denne bad då Srila Prabhupada att sprida den vediska kunskapen på engelska. Under åren som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita och bistod Gaudiya Matha i dess arbete. År 1944 började han ge ut Back to Godhead, en tidskrift på engelska som kom ut varannan vecka.